Gizlilik ve Güvenlik

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. MENTRA BİLİŞİM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. MENTRA BİLİŞİM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ

Eskişehir Yolu, Dumlupınar Bulvarı, Mustafa Kemal Mahallesi No: 274 C2 Blok Daire:58 Kat : 9 Çankaya/Ankara

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
  Kişisel verileriniz KVKK 5/1, 5/2 ve 6/2 ve 6/3 maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.
 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
  nananailshop internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler; fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.
 3. Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
  Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
  a) web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden hizmet alanın/verenin kimlik bilgilerini teyit etmek,

  b) iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

  c) mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

  d) elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

  e) mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

  f) kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

  g) kullanıcılara daha iyi bir hizmet sağlamak, “müşterilerimizin ilgi ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği hizmetlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

  h) kullanıcı memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan hizmet alan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

  ı) anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,i) hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

  j) yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

  k) dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek
 4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı 3. Kişiler 
  Kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım), veri işlemeye uygun şekilde ilgili veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır.a) Site üzerinden alınan tüm bilgileriniz Google Cloud Platform ileb) Ad Soyad, Firma Adı ve Unvanı, TCKN, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Adres ve Iban Numarası EDM Bilişim Sis.ve Dan. Hiz. A.Ş. ilec) Girilen kredi kartı bilgileri PayTR Ödeme Hizmetleri A.Ş. iled) Ad Soyad ve numaranız eMarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ilee) Fatura bilgileriniz hizmet aldığınız uzman ile paylaşılmaktadır.
 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
  KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
  a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) işlenmişse bilgi talep etme,

  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ı) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve Uzzman.com/gizlilik-sozlesmesi adresinde yer alan Gizlilik Politikası dahilinde KVKK’ya uygun olarak BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum. İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.