SÖZLEŞME

nananailshop adlı internet sitesinden (bundan böyle nananailshop olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı : nananailshop adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan PAYTR Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi

Platform: nananailshop isimli websitesi ve mobil uygulamalarını,

Üye: nananailshop’a üye olan ve nananailshop’da sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, nananailshop tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Kullanıcı: nananailshop web sitesini hizmet alarak ya da hizmet almaksızın ziyaret eden kişidir.

Link: nananailshop üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

İçerik: nananailshop’da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: nananailshop vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, nananailshop’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’ nin nananailshop üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

Genel hükümler

nananailshop üzerinden, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. nananailshop üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’nin bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir

Diğer kullanıcıların sizi tanıyabilmelerini sağlamak için, profilinize fotoğraf ekleme fırsatını size sunarız. Profil fotoğrafınız portreden çekilmiş veya vesikalık fotoğrafınız değilse, fotoğrafınız BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ tarafından kaldırılabilir.

  1.  

KULLANICI ve ÜYE, nananailshop.com’ daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda nananailshop.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ sorumlu değildir.

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, işbu Nananailshop.com ve Nananailshop.com uzantısında mevcut her tür hizmet, kampanya, vs. bilgiler ve Nananailshop.com’u kullanma koşulları ile Nananailshop.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Nananailshop.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Nananailshop.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Nananailshop.com’un kullanımı ya da Nananailshop.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İşbu Nananailshop.com sahibi BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’dir. Nananailshop.com’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Nananailshop.com’un sunumu BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in ya da BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Nananailshop.com’daki bilgilerin ya da Nananailshop.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Nananailshop.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Nananailshop.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ hizmetlerini, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ bilgilerini ve BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in yazılı izni ile mümkündür.

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, Nananailshop.com üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,Nananailshop.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 KULLANICI/ÜYE,Nananailshop.com’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • Nananailshop.com’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Nananailshop.com’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir KULLANICI’NIN hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Nananailshop.com’daki yorumları Nananailshop.comdışında yayınlamak gibi Nananailshop.comdışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  • Virüs veya Nananailshop.com’a, Nananailshop.com’un veri tabanına, Nananailshop.comüzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • Nananailshop.comtarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Nananailshop.com’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Nananailshop.com’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması. 

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ yer sağlayıcı olarak, Nananailshop.com üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

KULLANICI, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer KULLANICI profillerini ve diğer KULLANICI’ların Nananailshop.com üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in KULLANICI’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Nananailshop.com Kullanım Koşulları dâhilinde BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ; BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ hizmetleri, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ bilgileri, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ telif haklarına tâbi çalışmaları, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ ticari markaları, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ ticari görünümü veya bu Nananailshop.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, Nananailshop.com’a erişilmesi, Nananailshop.com’un ya da Nananailshop.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Nananailshop.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Nananailshop.com’un kullanılması ile BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Muhtelif Hükümler

Bildirim; BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, KULLANICI/ÜYE ile KULLANICI/ÜYE’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır.KULLANICI/ÜYE, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

“İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ tarafından Nananailshop.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini Nananailshop.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Nananailshop.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.